پتروشیمی و صنایع شیمیایی | اسمز معکوس و سیستم های تصفیه آب

در فرآیند تصفیه فاضلاب پتروشیمی، ابتدا فاضلاب با استفاده از فیلترهای شنی و کربن فعال پیش تصفیه می شود. پس از این، فاضلاب با استفاده از تجهیزات اسمز معکوس (RO) با ظرفیت تولید 0.25 متر مکعب در ساعت تصفیه می شود.

تجهیزات RO از یک ماژول غشای مارپیچی با مساحت غشاء 7.2 متر مربع تشکیل شده است. فرآیند RO در فشارهای 8، 12 و 15 بار با جریان دفع ثابت 10 لیتر بر متر مکعب انجام می شود.

شایان ذکر است که جزئیات خاص فرآیند RO، مانند نرخ جریان خوراک، نرخ بازیافت و کیفیت آب تصفیه شده، به عوامل مختلفی مانند کیفیت آب تغذیه، ویژگی های غشاء و عملکرد بستگی دارد. شرایط بنابراین، نظارت دقیق و تنظیم پارامترهای فرآیند برای اطمینان از عملکرد بهینه و تصفیه کارآمد فاضلاب پتروشیمی بسیار مهم است.

این آزمایش ها با استخراج بیش از 90 درصد از اکثر ترکیبات موجود در فاضلاب پتروشیمی، به نتایج بسیار موفقیت آمیزی دست می یابد. این نشان می دهد که فرآیند RO (اسمز معکوس) در حذف درصد بالایی از آلاینده ها از فاضلاب موثر بوده است.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که بدون زمینه اضافی، ارزیابی کامل اهمیت این نتایج دشوار است. به عنوان مثال، ما باید بدانیم که سطح قابل قبول یا مطلوب استخراج برای ترکیبات خاص مورد نظر، و همچنین استانداردهای نظارتی یا صنعتی که ممکن است اعمال شود، چقدر است. علاوه بر این، ما باید فاکتورهای دیگری مانند هزینه و انرژی مورد نیاز فرآیند RO و همچنین هرگونه اثرات بالقوه محیطی مرتبط با تصفیه و دفع ترکیبات استخراج شده را در نظر بگیریم.