بازدید مدیرکل صنعت معدن وتجارت استان یزد

طی بازدیدی  که جناب آقای دکتر صادقیان مدیرکل اداره صنعت معدن و تجارت استان یزد بهمراه جمعی از همراهان از  کارخانه غشا صنعت ایساتیس داشتند ضمن حضور در خط تولید محصولات این شرکت در جلسه ای با دکتر شرافت اظهار نمودند تا با همکاری این سازمان و ارگان های مربوطه از حداکثر پتانسیل های محصولات این شرکت استفاده برده شود.