فیلترهای اسمز معکوس آب شور (Brackish Water RO Membrane)

فیلترهای غشایی اسمز معکوس (RO) نوعی فناوری تصفیه آب هستند که از یک غشای نیمه تراوا برای حذف مواد جامد محلول مانند نمک ها از آب استفاده می کنند. این فرآیند شامل اعمال فشار به محلول برای غلبه بر فشار اسمزی طبیعی و وادار کردن مولکول‌های آب به داخل غشا است و جامدات محلول را پشت سر می‌گذارد.

غشاهای RO معمولاً در نمک‌زدایی آب شور و همچنین در سیستم‌های تصفیه آب صنعتی استفاده می‌شوند. آنها به روش های سنتی نمک زدایی مانند تقطیر حرارتی ترجیح داده می شوند، زیرا از نظر انرژی کارآمدتر و مقرون به صرفه هستند.

روش تصفیه آب از طریق فیلترهای RO می‌تواند نمک های معدنی محلول در آب را به خوبی حذف کند. همچنین در صورتی که سیستم های پیش تصفیه مناسب مانند DAF، کلاریفایر، GAC،MBR و… قبل از آن قرار گیرد برای بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب در بسیاری از فرآیندهای صنعتی قابل استفاده می گردند.

  • عملیات مداوم محدودهpH 2-11
  • پاکسازی کوتاه مدت محدودهpH 1-13
  • حداکثر دمای عملیاتی45 درجه سانتیگراد (113 درجه فارنهایت)
  • حداکثر خوراکSDI (SDI15) 5.0
  • حداکثر فشار عملیاتی41 بار (600 psi)
  • حداکثر افت فشار عنصر1.0 بار (15psi)
  • تحمل کلر آزاد< 0.1 ppm